Xy lanh khí nén

Xy lanh chạy bằng khí nén Festo
Xy lanh khí nén là thành phần chuyển động nhờ sử dụng khí nén làm môi chất. Đó là lý do sản phẩm này còn được gọi là xy lanh khí nén. Truyền động khí nén là một giải pháp đặc biệt hiệu quả về chi phí cho nhiều ứng dụng – ngay cả trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất – và nổi bật với cách vận hành đặc biệt đơn giản. Tốc độ có thể đạt là 10 mm/s đến 3 m/s. Xxy lanh khí nén chắc chắn và linh hoạt nhờ khả năng nén của không khí, do đó có khả năng chống chịu ngoại lực cao.
Sử dụng xy lanh khí nén Festo
Xy lanh khí nén được ứng dụng rất nhiều trong công nghệ tự động hóa/ tự động hóa nhà máy. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình của truyền động khí nén là: siết, nâng, hạ, đẩy, kéo, cấp liệu, quay, gắp, kẹp và giữ, nối, dừng, dập, dập nổi và nhiều hơn nữa.
Xy lanh chạy bằng khí nén Festo
Xy lanh khí nén là thành phần chuyển động nhờ sử dụng khí nén làm môi chất. Đó là lý do sản phẩm này còn được gọi là xy lanh khí nén. Truyền động khí nén là một giải pháp đặc biệt hiệu quả về chi phí cho nhiều ứng dụng – ngay cả trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất – và nổi bật với cách vận hành đặc biệt đơn giản. Tốc độ có thể đạt là 10 mm/s đến 3 m/s. Xxy lanh khí nén chắc chắn và linh hoạt nhờ khả năng nén của không khí, do đó có khả năng chống chịu ngoại lực cao.
Sử dụng xy lanh khí nén Festo
Xy lanh khí nén được ứng dụng rất nhiều trong công nghệ tự động hóa/ tự động hóa nhà máy. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình của truyền động khí nén là: siết, nâng, hạ, đẩy, kéo, cấp liệu, quay, gắp, kẹp và giữ, nối, dừng, dập, dập nổi và nhiều hơn nữa.


Xy lanh khí nén