Van điện từ khí nén Festo VUVG

Van điện từ Festo VUVG
Van điện từ khí nén Festo VUVG

Van VUVG kiểu 5/2  ( 5 cổng 2 vị trí) và 5/3 ( 5 cổng 3 vị trí) có tác dụng điều khiển xy lanh Festo hoạt động.

Là loại van điện từ khí nén 5/2 hoặc 5/3 thông dụng của hãng Festo và được sản xuất với số lượng lớn.

Cấu trúc trong van kiểu cột (trục) trượt và có gioăng làm kín vì vậy van có độ kín tốt và phản ứng rất nhanh nhạy cho mỗi lần tác động.

Loại van 5/3 là loại có 3 vị trí có vị trí trung tâm ở giữa để giữ cho xy lanh Festo đứng yên tại chỗ là 1 phương án hay cho bạn chọn.

Van điện từ điều khiển kép có chức năng chuyển hướng dòng khí nén để cấp khí cho xy lanh Festo. Hoặc điểu khiển điên 1 đầu đơn, đầu còn lại là lò xo tự đẩy van Festo hồi về.

"
=> 100% chính hãng.
=> Bảo hành 12 tháng theo nguyên tắc 1 đổi 1.
=> Thời gian đáp ứng nhanh, giao hàng tận nơi.
=> Tư vấn giải pháp Miễn Phí 24/24.

Chúng tôi là đơn vị phân phối thiết bị Festo chính hãng, chất lượng, uy tín, số lượng hàng có sẵn nhiều tại kho.

Danh sách các sản phẩm van khí nén Festo thường sử dụng:

P/NMODELP/NMODEL
566437VUVG-L10A-M52-RT-M3-1P38173200VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-F1A
574345VUVG-L10A-M52-MT-M3-1P38173199VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A
566443VUVG-L10A-M52-RZT-M3-1P38173201VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A
574346VUVG-L10A-M52-MZT-M3-1P38042551VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S
566438VUVG-L10A-B52-T-M3-1P38042550VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
566444VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P38042552VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S
566439VUVG-L10A-P53C-T-M3-1P38042547VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S
566440VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P38042546VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
566441VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P38042548VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S
566445VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P38173203VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A
566446VUVG-L10A-P53E-ZT-M3-1P38173202VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-F1A
566447VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P38173204VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-F1A
8042542VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S577346VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L
8042543VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S566454VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3
8042544VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S566455VUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
8042538VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S566456VUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3
8042539VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S574348VUVG-L10-T32C-MT-M5-1P3
8042540VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S574349VUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
566467VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3574350VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
566458VUVG-L10-B52-T-M5-1P3566463VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1P3
566459VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3566464VUVG-L10-T32U-AZT-M5-1P3
566460VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3566465VUVG-L10-T32H-AZT-M5-1P3
566461VUVG-L10-P53U-T-M5-1P3574352VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1P3
566468VUVG-L10-P53C-ZT-M5-1P3574353VUVG-L10-T32U-MZT-M5-1P3
566469VUVG-L10-P53E-ZT-M5-1P3574354VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1P3
566470VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3566457VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
577347VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L574351VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
8031466VUVG-L10-T32U-AT-M5-1R8L566466VUVG-L10-M52-RZT-M5-1P3
8031467VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L574355VUVG-L10-M52-MZT-M5-1P3
8031468VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L577316VUVG-L10-M52-RT-M5-1H2L-W1
8031469VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L578162VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1
8031470VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L572634VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L
577316VUVG-L10-M52-RT-M5-1H2L-W18031472VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L
578162VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1576664VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L
577317VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W18031475VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L
577324VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W18031476VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L
566471VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3574359VUVG-L10-M52-MT-M7-1P3
566472VUVG-L10-T32U-AT-M7-1P3566474VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
566473VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3574363VUVG-L10-M52-MZT-M7-1P3
574356VUVG-L10-T32C-MT-M7-1P3566482VUVG-L10-M52-RZT-M7-1P3
574357VUVG-L10-T32U-MT-M7-1P3577332VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
574358VUVG-L10-T32H-MT-M7-1P3566475VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
566479VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3566483VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3
566480VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3578163VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
566481VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1P3566476VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3
574360VUVG-L10-T32C-MZT-M7-1P3566477VUVG-L10-P53E-T-M7-1P3
574361VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1P3566478VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3
574362VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3566484VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3
8042566VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S566485VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1P3
8042564VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S566486VUVG-L10-P53U-ZT-M7-1P3
8042567VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S577333VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1
8042563VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S574224VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L
8042568VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S574218VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L
8042562VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S574219VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L
8173205VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-F1A574220VUVG-L10-T32H-AT-M7-1R8L
8173206VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-F1A8031480VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L
8173207VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A8031481VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L
566496VUVG-L14-T32-AT-G18-P38031482VUVG-L10-T32H-MT-M7-1R8L
566497VUVG-L14-32U-AT-G18-1P3574225VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
566498VUVG-L14-T32H-AT-G18-1P3574221VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L
574368VUVG-L14-T32C-MT-G18-1P38031485VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L
574369VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3574222VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L
574370VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3566501VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566505VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1P3566502VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3
566506VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3566503VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3
566507VUVG-L14-T32H-AZTG18-1P3566510VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
574372VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3566511VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
574373VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1P3566512VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3
574374VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3574226VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L
566499VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3574227VUVG-L14-T32U-AT-G18-1R8L
574371VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3574228VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L
566508VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P38031504VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
574375VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P38031505VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L
566500VUVG-L14-B52-T-G18-1P38031506VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
566509VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3574229VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L
8033523VUVG-L14-T32C-A-G18-P18031508VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L
8033524VUVG-L14-T32U-A-G18-P1574230VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L
8033525VUVG-L14-T32H-A-G18-P1574233VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L
8033526VUVG-L14-T32C-M-G18-P1574232VUVG-L14-P53U-T-G18-1R8L
8033527VUVG-L14-T32U-M-G18-P1577321VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1
8033528VUVG-L14-T32H-M-G18-P1576256VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1
8033529VUVG-L14-M52-A-G18-P1578164VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
8033530VUVG-L14-M52-M-G18-P1577319VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L-W1
8033531VUVG-L14-B52-G18-P1577325VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1
8033532VUVG-L14-P53C-G18-P18031525VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L
8033533VUVG-L14-P53E-G18-P18031531VUVG-L18-M52-RT-G14-1R8L
8033534VUVG-L14-P53U-G18-P18031532VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L
574422VUVG-L18-T32C-AT-G14-1P38031534VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L
574423VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3574431VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3
574424VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3574432VUVG-L18-P53E-T-G14-1P3
574425VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3574433VUVG-L18-P53U-T-G14-1P3
574426VUVG-L18-T32U-MT-G14-1P3574440VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1P3
574427VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3574441VUVG-L18-P53E-ZT-G14-1P3
574434VUVG-L18-T32C-MZT-G14-1P3574442VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3
574435VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P38031526VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L
574436VUVG-L18-T32H-MZT-G14-1P38031527VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
574428VUVG-L18-M52-RT-G14-1P38031528VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L
574429VUVG-L18-M52-MT-G14-1P38031529VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L
574438VUVG-L18-M52-MZT-G14-1P38031530VUVG-L18-T32H-MT-G14-1R8L
574437VUVG-L18-M52-RZT-G14-1P38031533VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
574430VUVG-L18-B52-T-G14-1P38031535VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L
574439VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P38031536VUVG-L18-P53U-T-G14-1R8L
8033547VUVG-L18-T32C-A-G14-P1578823VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1
8033548VUVG-L18-T32U-A-G14-P1566448VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
8033549VUVG-L18-T32H-A-G14-P1574347VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
8033550VUVG-L18-T32C-M-G14-P1566449VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
8033551VUVG-L18-T32U-M-G14-P1566450VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
8033552VUVG-L18-T32H-M-G14-P1566451VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3
8033553VUVG-L18-M52-R-G14-P1566452VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3
8033554VUVG-L18-M52-M-G14-P18042558VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S
8033555VUVG-L18-B52-G14-P18042559VUVG-BK10-M52-AT-F-1R8L-S
8033556VUVG-L18-P53C-G14-P18042560VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S
8033557VUVG-L18-P53E-G14-P18042554VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S
8033558VUVG-L18-P53U-G14-P18042555VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S
566487VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P38042556VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S
566488VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P38042574VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S
566489VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P38042575VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
574364VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P38042576VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S
574365VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P38042570VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S
574366VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P38042571VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S
566490VUVG-B10-M52-RZT-F-1P38042572VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S
574367VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3566513VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
566491VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3566514VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3
566492VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3566515VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3
566493VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3574376VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
566494VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3574377VUVG-B14-T32U-MZT-F-1P3
574234VUVG-B10-T32C-AZT-F-1R8L574378VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3
574235VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L566516VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
574236VUVG-B10-T32H-AZT-F-1R8L574379VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
8031492VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L566517VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3
8031493VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L566518VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3
8031494VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L566519VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
574237VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L566520VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
578157VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L574242VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L
574238VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L574243VUVG-B14-T32U-AZT-F-1R8L
574239VUVG-B10-P53C-ZT-F-1R8L574244VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L
574241VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L578248VUVG-B14-T32C-MZT-F-1R8L
574240VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L8031517VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L
8033535VUVG-B14-T32C-AZ-F-P18031518VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L
8033536VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1574245VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L
8033537VUVG-B14-T32H-AZ-F-P1578158VUVG-B14-M52-MZT-F-1R8L
8033538VUVG-B14-T32C-MZ-F-P1574246VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
8033539VUVG-B14-T32U-MZ-F-P1574247VUVG-B14-P53C-ZT-F-1R8L
8033540VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1574249VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L
8033541VUVG-B14-M52-AZ-F-P1574248VUVG-B14-P53U-ZT-F-1R8L
8033542VUVG-B14-M52-MZ-F-P1574443VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3
8033543VUVG-B14-B52-Z-F-P1574444VUVG-B18-T32U-AZT-F-1P3
8033544VUVG-B14-P53C-Z-F-P1574445VUVG-B18-T32H-AZT-F-1P3
8033545VUVG-B14-P53E-Z-F-P1574446VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
8033546VUVG-B14-P53U-Z-F-P1574447VUVG-B18-T32U-MZT-F-1P3
8033559VUVG-B18-T32C-AZ-F-P1574448VUVG-B18-T32H-MZT-F-1P3
8033560VUVG-B18-T32U-AZ-F-P1574449VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
8033561VUVG-B18-T32H-AZ-F-P1574450VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
8033562VUVG-B18-T32C-MZ-F-P1574451VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3
8033563VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1574452VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
8033564VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1574453VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3
8033565VUVG-B18-M52-RZ-F-P1574454VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3
8033566VUVG-B18-M52-MZ-F-P18031537VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L
8033567VUVG-B18-B52-Z-F-P18031538VUVG-B18-T32U-AZT-F-1R8L
8033568VUVG-B18-P53C-Z-F-P18031539VUVG-B18-T32H-AZT-F-1R8L
8033569VUVG-B18-P53E-Z-F-P18031540VUVG-B18-T32C-MZT-F-1R8L
8033570VUVG-B18-P53U-Z-F-P18031541VUVG-B18-T32U-MZT-F-1R8L
8031545VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L8031542VUVG-B18-T32H-MZT-F-1R8L
8031546VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L8031543VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L
8031547VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L8031544VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L
8031548VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L

Chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0859.455.333  – Email: thietbicrown@gmail.com

Mong muốn là bạn đồng hành của Quý khách trên chặng đường phát triển:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *