Xy Lanh Vuông Festo DSBC Series

Liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0859 455 333
Email: thietbicrown@gmail.com

Lợi ích khi mua
 • Sản phẩm chính hãng 100% 
 • Giá luôn tốt nhất
 • Tư vấn chuyên nghiệp
 • Giao hàng toàn quốc 
 • Bảo hành & sửa chữa tận tâm
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CROWN

  Cổ Hiền, Tuyết Nghĩa, Thị Trấn Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: 0859 455 333

 • Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

  Số 108 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: 0859 455 333

Xy Lanh Vuông Festo DSBC Series

Xy Lanh Vuông Festo DSBC Series
Xy Lanh Vuông Festo DSBC Series

Bảng chọn mã:

festo
festo


Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn mã nào cho phù hợp với hệ thống của mình hãy ấn vào liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.

Danh sách mã sản phẩm xy lanh DSBC Series Festo

Bore sizeP/NModelP/NModel
322123069DSBC-32-20-PPVA-N32123085DSBC-32-20-PPSA-N3
321376422DSBC-32-25-PPVA-N31376467DSBC-32-25-PPSA-N3
322123070DSBC-32-30-PPVA-N32123086DSBC-32-30-PPSA-N3
321376423DSBC-32-40-PPVA-N31376468DSBC-32-40-PPSA-N3
321376424DSBC-32-50-PPVA-N31376469DSBC-32-50-PPSA-N3
322123071DSBC-32-60-PPVA-N32123087DSBC-32-60-PPSA-N3
322123072DSBC-32-70-PPVA-N32123088DSBC-32-70-PPSA-N3
321376425DSBC-32-80-PPVA-N31376470DSBC-32-80-PPSA-N3
321376426DSBC-32-100-PPVA-N31376471DSBC-32-100-PPSA-N3
321376427DSBC-32-125-PPVA-N31376472DSBC-32-125-PPSA-N3
322123073DSBC-32-150-PPVA-N32123089DSBC-32-150-PPSA-N3
321376428DSBC-32-160-PPVA-N31376473DSBC-32-160-PPSA-N3
321376429DSBC-32-200-PPVA-N31376474DSBC-32-200-PPSA-N3
321376430DSBC-32-250-PPVA-N31376475DSBC-32-250-PPSA-N3
322123074DSBC-32-300-PPVA-N32123090DSBC-32-300-PPSA-N3
321376431DSBC-32-320-PPVA-N31376476DSBC-32-320-PPSA-N3
321376432DSBC-32-400-PPVA-N31376477DSBC-32-400-PPSA-N3
321376433DSBC-32-500-PPVA-N31376478DSBC-32-500-PPSA-N3
402123166DSBC-40-20-PPVA-N32123780DSBC-40-20-PPSA-N3
401376656DSBC-40-25-PPVA-N31376903DSBC-40-25-PPSA-N3
402123167DSBC-40-30-PPVA-N32123781DSBC-40-30-PPSA-N3
401376657DSBC-40-40-PPVA-N31376904DSBC-40-40-PPSA-N3
401376658DSBC-40-50-PPVA-N31376905DSBC-40-50-PPSA-N3
402123224DSBC-40-60-PPVA-N32123782DSBC-40-60-PPSA-N3
402123225DSBC-40-70-PPVA-N32123783DSBC-40-70-PPSA-N3
401376659DSBC-40-80-PPVA-N31376906DSBC-40-80-PPSA-N3
401376660DSBC-40-100-PPVA-N31376907DSBC-40-100-PPSA-N3
401376661DSBC-40-125-PPVA-N31376908DSBC-40-125-PPSA-N3
402123226DSBC-40-150-PPVA-N32123784DSBC-40-150-PPSA-N3
401376662DSBC-40-160-PPVA-N31376909DSBC-40-160-PPSA-N3
401376663DSBC-40-200-PPVA-N31376910DSBC-40-200-PPSA-N3
401376664DSBC-40-250-PPVA-N31376911DSBC-40-250-PPSA-N3
402123227DSBC-40-300-PPVA-N32123785DSBC-40-300-PPSA-N3
401376665DSBC-40-320-PPVA-N31376912DSBC-40-320-PPSA-N3
401376666DSBC-40-400-PPVA-N31376913DSBC-40-400-PPSA-N3
401376667DSBC-40-500-PPVA-N31376914DSBC-40-500-PPSA-N3
502098969DSBC-50-20-PPVA-N32102628DSBC-50-20-PPSA-N3
501366948DSBC-50-25-PPVA-N31376301DSBC-50-25-PPSA-N3
502098970DSBC-50-30-PPVA-N32102629DSBC-50-30-PPSA-N3
501366949DSBC-50-40-PPVA-N31376304DSBC-50-40-PPSA-N3
501366950DSBC-50-50-PPVA-N31376305DSBC-50-50-PPSA-N3
502098972DSBC-50-60-PPVA-N32102630DSBC-50-60-PPSA-N3
502098973DSBC-50-70-PPVA-N32102631DSBC-50-70-PPSA-N3
501366951DSBC-50-80-PPVA-N31376306DSBC-50-80-PPSA-N3
501366952DSBC-50-100-PPVA-N31376307DSBC-50-100-PPSA-N3
501366953DSBC-50-125-PPVA-N31376308DSBC-50-125-PPSA-N3
502098974DSBC-50-150-PPVA-N32102632DSBC-50-150-PPSA-N3
501366954DSBC-50-160-PPVA-N31376309DSBC-50-160-PPSA-N3
501366955DSBC-50-200-PPVA-N31376310DSBC-50-200-PPSA-N3
501366956DSBC-50-250-PPVA-N31376311DSBC-50-250-PPSA-N3
502098975DSBC-50-300-PPVA-N32102633DSBC-50-300-PPSA-N3
501366957DSBC-50-320-PPVA-N31376312DSBC-50-320-PPSA-N3
501366958DSBC-50-400-PPVA-N31376313DSBC-50-400-PPSA-N3
501366959DSBC-50-500-PPVA-N31376314DSBC-50-500-PPSA-N3
632125490DSBC-63-20-PPVA-N32126684DSBC-63-20-PPSA-N3
631383578DSBC-63-25-PPVA-N31383632DSBC-63-25-PPSA-N3
632125491DSBC-63-30-PPVA-N32126685DSBC-63-30-PPSA-N3
631383579DSBC-63-40-PPVA-N31383633DSBC-63-40-PPSA-N3
631383580DSBC-63-50-PPVA-N31383634DSBC-63-50-PPSA-N3
632125492DSBC-63-60-PPVA-N32126686DSBC-63-60-PPSA-N3
632125493DSBC-63-70-PPVA-N32126687DSBC-63-70-PPSA-N3
631383581DSBC-63-80-PPVA-N31383635DSBC-63-80-PPSA-N3
631383582DSBC-63-100-PPVA-N31383636DSBC-63-100-PPSA-N3
631383583DSBC-63-125-PPVA-N31383637DSBC-63-125-PPSA-N3
632125494DSBC-63-150-PPVA-N32126688DSBC-63-150-PPSA-N3
631383584DSBC-63-160-PPVA-N31383638DSBC-63-160-PPSA-N3
631383585DSBC-63-200-PPVA-N31383639DSBC-63-200-PPSA-N3
631383586DSBC-63-250-PPVA-N31383640DSBC-63-250-PPSA-N3
632125495DSBC-63-300-PPVA-N32126689DSBC-63-300-PPSA-N3
631383587DSBC-63-320-PPVA-N31383641DSBC-63-320-PPSA-N3
631383588DSBC-63-400-PPVA-N31383642DSBC-63-400-PPSA-N3
631383589DSBC-63-500-PPVA-N31383643DSBC-63-500-PPSA-N3
802126594DSBC-80-20-PPVA-N32126636DSBC-80-20-PPSA-N3
801383333DSBC-80-25-PPVA-N31383366DSBC-80-25-PPSA-N3
802126595DSBC-80-30-PPVA-N32126637DSBC-80-30-PPSA-N3
801383334DSBC-80-40-PPVA-N31383367DSBC-80-40-PPSA-N3
801383335DSBC-80-50-PPVA-N31383368DSBC-80-50-PPSA-N3
802126597DSBC-80-60-PPVA-N32126638DSBC-80-60-PPSA-N3
802126598DSBC-80-70-PPVA-N32126639DSBC-80-70-PPSA-N3
801383336DSBC-80-80-PPVA-N31383369DSBC-80-80-PPSA-N3
801383337DSBC-80-100-PPVA-N31383370DSBC-80-100-PPSA-N3
801383338DSBC-80-125-PPVA-N31383371DSBC-80-125-PPSA-N3
802126599DSBC-80-150-PPVA-N32126640DSBC-80-150-PPSA-N3
801383339DSBC-80-160-PPVA-N31383372DSBC-80-160-PPSA-N3
801383340DSBC-80-200-PPVA-N31383373DSBC-80-200-PPSA-N3
801383341DSBC-80-250-PPVA-N31383374DSBC-80-250-PPSA-N3
802126600DSBC-80-300-PPVA-N32126641DSBC-80-300-PPSA-N3
801383342DSBC-80-320-PPVA-N31383375DSBC-80-320-PPSA-N3
801383343DSBC-80-400-PPVA-N31383376DSBC-80-400-PPSA-N3
801383344DSBC-80-500-PPVA-N31383377DSBC-80-500-PPSA-N3
1001384804DSBC-100-25-PPVA-N31384890DSBC-100-25-PPSA-N3
1001384805DSBC-100-40-PPVA-N31384891DSBC-100-40-PPSA-N3
1001384806DSBC-100-50-PPVA-N31384892DSBC-100-50-PPSA-N3
1001384807DSBC-100-80-PPVA-N31384893DSBC-100-80-PPSA-N3
1001384808DSBC-100-100-PPVA-N31384894DSBC-100-100-PPSA-N3
1001384809DSBC-100-125-PPVA-N31384895DSBC-100-125-PPSA-N3
1001384810DSBC-100-160-PPVA-N31384896DSBC-100-160-PPSA-N3
1001384811DSBC-100-200-PPVA-N31384897DSBC-100-200-PPSA-N3
1001384812DSBC-100-250-PPVA-N31384898DSBC-100-250-PPSA-N3
1001384813DSBC-100-320-PPVA-N31384899DSBC-100-320-PPSA-N3
1001384814DSBC-100-400-PPVA-N31384900DSBC-100-400-PPSA-N3
1001384815DSBC-100-500-PPVA-N31384901DSBC-100-500-PPSA-N3
1001463598DSBC-100-...-PPVA-N31463558DSBC-100-...-PPSA-N3
1251804956DSBC-125-25-PPVA-N31804661DSBC -125-25-PPSA-N3
1251804957DSBC-125-40-PPVA-N31804662DSBC-125-40-PPSA-N3
1251804958DSBC-125-50-PPVA-N31804663DSBC-125-50-PPSA-N3
1251804959DSBC-125-80-PPVA-N31804664DSBC-125-80-PPSA-N3
1251804960DSBC-125-100-PPVA-N31804665DSBC-125-100-PPSA-N3
1251804961DSBC-125-125-PPVA-N31804666DSBC-125-125-PPSA-N3
1251804962DSBC-125-160-PPVA-N31804667DSBC-125-160-PPSA-N3
1251804963DSBC-125-200-PPVA-N31804668DSBC-125-200-PPSA-N3
1251804964DSBC-125-250-PPVA-N31804669DSBC-125-250-PPSA-N3
1251804965DSBC-125-320-PPVA-N31804671DSBC-125-320-PPSA-N3
1251804966DSBC-125-400-PPVA-N31804672DSBC-125-400-PPSA-N3
1251804967DSBC-125-500-PPVA-N31804673DSBC-125-500-PPSA-N3
1251755348DSBC-125-...-PPVA-N31755619DSBC-125-...-PPSA-N3

Ngoài ra công ty chung tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm Festo khác:

Xy lanh tròn Festo

Cảm biến tiệm cận Festo

Cảm biến áp suất Festo

Bộ lọc, bộ điều áp khí nén Festo

Ống hơi, ống chịu nhiệt độ, hóa chất Festo

Đầu nối nhanh, nối ren, chia khí nén Festo

Van khí nén, van điện từ Festo

Bộ điều khiển và bộ lập trình khí nén Festo

Tư vấn cung cấp thiết bị và lắp đặt sản phẩm Festo

Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn & báo giá.

1 đánh giá cho Xy Lanh Vuông Festo DSBC Series

 1. Đăng Khoa

  Good

Thêm đánh giá